sadsad x
asdasd
KVKK

İşbu KVKK Uyarınca Bilgilendirme metni temel olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca;

*Balins Tekstil A.Ş.’nin (“Balins”) www.balins.com.tr internet sitesi (“Site”) aracılığı ile ne tür veriler toplandığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve Balins’in verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,

*Balins’in işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,

*Elektronik ticareti ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz? Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Siz Üyelerimiz’e daha iyi hizmet verebilmek; sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve Site’nin güvenliğini güçlendirmek, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Üye’yi doğrudan ve dolaylı olarak tanımlamaya yönelik bir takım verilerinizi işlemekteyiz. Bu veriler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.

Bu kişisel verileri Site’de sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için veri işleminin zorunlu olduğu hallerde, işbu KVKK Uyarınca Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

Veri bankasında topladığımız bir takım verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profiline yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız.

Ürün bedelini ödemek için kredi kartı kullandığınızda, kredi kartınızın numarasını, kredi kartınızın son kullanma tarihini, CVV2 kodunu ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılmasını kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

Balins, sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir. Verilerin, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Üye anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle ( kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz. Balins, Site’yi ziyaretinize ve üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Balins’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Balins, kanuni olarak saklanması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte Üye’nin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır. Balins tarafından kişisel verilerinizin işlendiği ve Balins’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde KVKK’nın 11. Maddesi gereği Gültepe Mahallesi Türe Sokak No:12 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine yazılı başvuruda bulunarak veya eticaret@balins.com adresine, bizimle üyeliğiniz sırasında paylaşmış olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek kişisel verilerinizin;

*herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

*kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

*kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

*kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

*kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

*kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

*Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

*kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Üyelik ve iletişim tercihlerinizi her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Hangi Süreyle Saklanmaktadır?

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

Balins, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Balins, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Balins’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini anlamasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Balins bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Değişiklikler

Balins, işbu KVKK Uyarınca Bilgilendirme’de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Site’de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişiklik halinde, siz Üyelerimiz’e gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.